Ngân Hàng

Mọi dịch vụ tài chính được chọn lọc theo vị trí địa lý.

CÂU CHUYỆN THỰC TẾ VỀ ỨNG DỤNG GIS

Ngân hàng ANZ sử dụng công cụ phân tích bản đồ trong quá trình sáp nhập với ngân hàng quốc gia.

Trong quá trình sáp nhập với ngân hàng quốc gia, Ngân hàng ANZ sử dụng phần mềm ArcGIS để giữ mối quan hệ và tìm kiếm khách hàng mới.  Mặc dù hai ngân hàng hợp nhất nhưng vẫn duy trì hoạt động mở rộng dịch vụ, sử dụng phân tích không gian và dữ liệu khác nhau hỗ trợ ngân hàng giải thích các khu vực có khách hàng tiềm năng.

Phân Tích Các Loại Thông Tin Khác Nhau


Các định chế tài chính thành công đều nhờ vào việc nghiên cứu nhu cầu của khách hàng.  Các nhu cầu nói chung và các yếu tố hành vi khách hàng ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh của ngân hàng.  Các bản đồ số và công cụ phân tích không gian trực quan cái nhìn sâu hơn để xác định mối tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp lên doanh số của công ty, cũng như dự đoán xu hướng thị trường, trả lời các câu hỏi phức tạp, và hỗ trợ ra quyết định.

Có cái nhìn tổng thể trước khi ra quyết định

Mô hình hóa dữ liệu tài chính lên bản đồ và phân tích nhanh chóng các dữ liệu này để so sánh và đánh giá kết quả phân tích và ra quyết định chiến lược tiếp theo trước đối thủ canh tranh.

Khám phá các thị trường và cơ hội mới

Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng và lên kế hoach cho những thị trường mới để tối ưu nguồn vốn đầu tư.

Duy trì chất lượng phục vụ khách hàng

Tăng giá trị dịch vụ cho khách hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ của ngân hàng

1
2
3
4
5

Biết trước các cơ hội và rủi ro

Chuyển đổi dữ liệu tĩnh vào dữ liệu theo vị trí địa lý đẻ cải thiện dịch vụ khách hàng, cũng như chất lượng dịch vụ của ngân hàng.

Quản lý điều hành

Định hình sự thay đổi của xu hướng thị trường và các cơ hội canh tranh

Xem Thêm

Quản lý tài sản

Tăng chất lượng phục vụ khách hàng và cải thiện tối đa lợi nhuận trên vốn đầu tư

Xem Thêm

Phân tích và Business Intelligence

Xác định các xu hướng thị trường

Xem Thêm

Tin Tức & Sự Kiện

Esri User Conference

July 9-13, 2018 | San Diego, California, USA

Khám Phá Ngay Nền Tảng ESRI 

Bắt đầu trải nghiệm