Hướng dẫn cài đặt ArcGIS Desktop 10.x Concurrent Use

Cơ chế license Concurrent Use

Khác với Single Use dùng cho riêng 1 máy đơn, Concurrent Use là cơ chế license dùng cho nhiều máy. ArcGIS License Manager sẽ đóng vai trò quản lý và phân phối license đến các máy đơn. Tổng số license được quản lý trong ArcGIS License Manager đồng nghĩa với số license có thể phân phối đến các máy đơn cùng một thời điểm.

Esri khuyến cáo ArcGIS License Manager nên được cài đặt trên một máy chủ riêng biệt để tiện cho việc quản lý license.

support

I.     Cài đặt ArcGIS License Manager

Tại máy chủ, mở đĩa cài ArcGIS Desktop 10.x, chạy tệp như bên dưới:

support 1

Lần lượt theo các bước sau (giải nén và cài đặt):

support 2
support 3
support 4
support 5
support 6
support 7
support 8
support 9

II. Kích hoạt concurrent license với ArcGIS License Server Administrator

Sau khi cài đặt thành công, chương trình hiện lên như hình dưới. Chọn tab Authorization bên trái, ở bên phải chọn phiên bản (10.1-10.7) ở combo box. Ấn Authorize Now…

support 10

Chọn như hình: 

support 11
support 12

Điền đầy đủ thông tin người dùng:

support 13
support 14

Điền code kích hoạt (dạng EFL123456789) và số lượng license:

support 15
support 16
support 17

Sau khi kích hoạt qua Internet thành công, có thể kiểm tra lại tab Availability:

support 18

III. Tiến hành cài đặt ArcGIS Desktop cho máy khách:

Mở đĩa cài ArcGIS Desktop 10.7.1, chạy tệp như bên dưới:

support 19

Tiến hành giải nén rồi cài đặt bình thường (đa phần để nguyên mặc định, trừ phần thỏa hiệp chọn I accept…)

support 20
support 21
support 22
support 23
support 24

IV. Tiến hành khai báo máy chủ ArcGIS License Manager

Mở ArcGIS Administrator trên máy khách. Chọn tab Desktop phía bên trái. Phía bên phải chọn đúng phiên bản ArcGIS Desktop. Ấn vào Change… để điền tên hoặc IP máy chủ cài ArcGIS License Manager.

support 25

Kiểm tra bằng cách chọn tab Availability

support 26

V. Một số lưu ý

Máy chủ ArcGIS License Manager và máy khách cài ArcGIS Desktop phải cùng một mạng LAN. Firewall trên 2 máy có thể ảnh hưởng quá trình sử dụng license.

Có thể tiến hành mượn license từ phía máy khách để đi ngoại nghiệp, sau khi kết thúc công việc thì về trả lại license cho máy chủ ArcGIS License Manager.

Muốn chuyển đổi máy chủ ArcGIS License Manager hoặc cài lại hệ điều hành thì phải tiến hành Deauthorize trước. Mỗi năm được tối đa 4 lần deauthorize.

 

Cho mượn license

Để cho mượn license, phía máy chủ cài ArcGIS License Manager cần bật chế độ cho mượn và định nghĩa số ngày tối đa máy đơn có thể mượn trong tab Configure như hình dưới.

Phía máy đơn dùng ArcGIS Administrator, chọn tab Borrow/Return để tích chọn license cần mượn, cũng như điền số ngày muốn mượn. Sau đó ấn OK.

Hết số ngày cho mượn thì license sẽ được tự động trả về máy chủ. Nếu trong thời gian cho mượn còn hiệu lực máy đơn cũng có thể trả license bằng dỡ bỏ tích chọn license đang mượn và ấn OK.

Các quá trình mượn hay trả license, máy chủ và máy đơn cũng phải trong cùng mạng LAN.

support 27

Deauthorize

Thực hiện deauthorize license theo các bước sau:

support 28
support 29

Có thể chỉnh sửa số license muốn deauthorize

support 30
support 31