Những điểm mới của ArcGIS Online

Trong tháng 4, ArcGIS Online đã có thêm một số cập nhật mới về tính năng như việc phân loại nội dung, tìm kiếm các lớp thông tin, thu thập dữ liệu cũng như chia sẻ bản đồ. Bạn hãy đọc những thông tin dưới đây để có những thông tin giới thiệu ngắn gọn về các tính năng này. Nếu bạn muốn xem toàn bộ thông tin cập nhật chi tiết, hãy chọn vào các đường dẫn liên kết trong bài viết.

Danh sách đầy đủ các tính năng mới cập nhật

Bài viết này chỉ giới thiệu một số thông tin cơ bản của bản cập nhật điểm mới trong tháng 4/2018. Để khám phá tất cả các tính năng và cải tiến mới của ArcGIS Online, hãy truy cập vào trang ArcGIS Blog  ArcGIS Online Help.