Là tạp chí tin tức được phát hành định kỳ theo quý cho cộng đồng người sử dụng sản phẩm của Esri và những ai quan tâm đến công nghệ thành lập bản đồ và hệ thống thông tin địa lý GIS. 
Tạp chí chứa đựng tài liệu được quan tâm dành cho các chuyên gia kinh doanh, các nhà lập kế hoạch, cán bộ lâm nghiệp, các nhà khoa học, những người vẽ bản đồ, viện sĩ hàn lâm, các nhà địa lý, các kỹ sư và những người sử dụng dữ liệu không gian khác. ArcNews có trên 400,000 độc giả khắp thế giới.

Là ấn phẩm từng đoạt giải thưởng, phát hành hàng quí với mục đích cập nhật thông tin giúp độc giả theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp GIS. Tạp chí cung cấp những thông tin kỹ thuật và ứng dụng thực tế về công nghệ GIS cũng như những cách sử dụng phần mềm của Esri một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh những tin tức và bài giới thiệu các công nghệ tích hợp và nổi trội, tạp chí còn tập hợp những câu chuyện ứng dụng GIS trong các ngành công nghiệp khác nhau, hướng dẫn độc giả đến các tài nguyên giáo dục. 

Tạp chí ArcUser lấy người sử dụng phần mềm Esri làm trung tâm. Nhiều câu chuyện trong ArcUser được viết bởi chính độc giả.

Được xuất bản hàng năm từ năm 1984,Esri Map Book là ấn phẩm duy nhất dành riêng ghi nhận những thành tựu quan trọng, có tính chất đổi mới của người sử dụng GIS trên toàn thế giới.

Mỗi ấn phẩm của Esri Map Book giới thiệu một phần nhỏ của những công trình đã trình bày tại triển lãm Map Gallery hàng năm ở Hội nghị khách hàng ESRI Quốc tế”(Esri International User Conference).