Tiện ích Ngành Nước

ArcGIS cho tiện ích ngành nước


ArcGIS cho tiện ích ngành nước (ArcGIS for Water Utilities) được Esri cung cấp nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình duy trì phân phối trong hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước,thu thập nước mưa; phối hợp và lập kế hoạch dự án vốn đầu tư; cải thiện hoạt động của mạng lưới. 


Các nhóm giải pháp chính trong gói ArcGIS cho tiện ích ngành nước:


 • Giải pháp nền tảng:Một bộ các dịch vụ, và bản đồ, để bắt đầu làm việc với ArcGIS cho tiện ích ngành nước.
 • Quản lý duy trì tài sản tiện ích:Một bộ các bản đồ biên tập sẵn được dùng để duy trì phân phối nước trên toàn mạng lưới, hệ thống thoát nước thải và thu thập nước mưa.
 • Ứng phó trường hợp khẩn cấp:Một bộ các bản đồ và các ứng dụng hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.
 • Kế hoạch cải thiện cơ sở hạ tầng:Một bộ các bản đồ và các ứng dụng được sử dụng để lập kế hoạch, phối hợp và liên kết với các dự án cải thiện vốn.
 • Kết nối với khách hàng:Một bộ các bản đồ và ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động bảo trì, và tạo cơ hội cho khách hàng để có thể chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ tiện ích về nước trong cộng đồng của họ.
 • Tối ưu hóa hoạt động ngoài thực địa:Một bộ các bản đồ và ứng dụng được sử dụng bởi các nhân viên quản lý hoạt động và nhân viên bảo trì để có được quyền truy cập vào các thông tin tiện ích và tiến hành kiểm tra.
 • Cải thiện bảo tồn nước:Một bộ các bản đồ và các ứng dụng được sử dụng để thúc đẩy việc giới hạn sử dụng nước công cộng, nắm bắt hành vi vi phạm sử dụng nước, và tăng cường các chương trình cơ sở hạ tầng xanh.
 • Quy chuẩn nước mưa:Một bộ các bản đồ và ứng dụng được sử dụng để đảm bảo tuân thủ quy chuẩn MS4 và các quy chuẩn về nước mưa khác.
 • Không gian hóa hệ thông dữ liệu:Một bộ các bản đồ và ứng dụng được sử dụng để trực quan hóa các thông tin được quản lý trong các hệ thống tiện ích.
 • Hỗ trợ dịch vụ cứu hỏa:Bản đồ Fire Flow Hydrant Inspection được sử dụng bởi các nhân viên cứu hỏa, để đảm bảo tất cả các vòi chữa cháy trong quận được sử dụng đúng cách và đáng tin cậy, khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra.
 • Đưa ra các báo cáo về nước:Ứng dụng Water Inventory Report được sử dụng để tạo bản đồ dựa trên các báo cáo trong khu vực dịch vụ của bạn.
 • Xem các quan sát từ CCTV:Bản đồ CCTV Processor được sử dụng để xem các dữ liệu liên quan đến CCTV, video và hình ảnh.