Dùng thử

Bản dùng thử 30-ngày ArcGIS Online dành cho cơ quan tổ chức


Hãy đăng ký ngay một phiên bản dùng thử ArcGIS Online và trải nghiệm xem cơ quan của bạn sẽ dễ dàng truy cập thông tin, khởi tạo và chia sẽ các bản đồ cũng như ứng dụng như thế nào.


Sản phẩm bao gồm

 

  • Thời hạn sử dụng 30-ngày
  • Quyền truy cập lên đến 5 người
  • 200 credit* để sử dụng dịch vụ
  • Esri Maps for Office (cần phải tải về)

 


Khởi đầu

Một khi bạn đã kích hoạt phiên bản dùng thử ArcGIS Online, bạn có thể mời thêm 4 người nữa tham gia. Bạn có thể thiết lập "vai trò" cho từng người: người sử dụng, người xuất bản hoặc người quản trị.


Lưu lại toàn bộ công việc sau khi giai đoạn thử nghiệm kết thúc

Khi bạn mua phiên bản chính thức sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm, tất cả công việc của bạn trong suốt thời gian thử nghiệm sẽ được giữ nguyên và chuyển sang phiên bản chính thức trả tiền hàng năm.


Xin lưu ý: các phiên bản thử nghiệm riêng lẻ và dữ liệu đươc khởi tạo trong giai đoạn thử nghiệm sẽ không thể được sát nhập với nhau thành một phiên bản chính thức.


*Credit sử dụng dịch vụ được tính khi bạn sử dụng các dịch vụ trên đám mây của Esri, chẳng hạn như geocoding, lưu dịch vụ đối tượng hoặc dịch vụ bản đồ mảnh, hoặc chuyển dữ liệu ra từ ArcGIS Online. Số lượng credit sử dụng dựa trên loại dịch vụ bản dùng.