Bạn thu được gì với Esri Nautical Solution?

Bạn thu được gì với Esri Nautical Solution?

Esri Nautical Solution bao gồm các công cụ cho phép quản lý luồng công việc, kiểm tra chất lượng, và khái quát hóa các sản phẩm bản đồ.Giải pháp này còn đi cùng với một bộ hướng dẫn quy trình làm việc hoàn chỉnh cũng như cơ sở dữ liệu mẫu, các biểu đồ mẫu, và các mẫu thiết kế sẵn.

Nguồn tài nguyên

Truy cập trực tuyến vào nội dung, các blogs, các kịch bản, và tải nhiều nguồn tài nguyên khác tai trang web ArcGIS for Desktop Resource Center.

Bảo trì

Chế độ bảo trì năm đầu tiên được bao gồm trong giấy cấp phép của Nautical Solution. Và gói bảo trì bao gồm Hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật, và nhiều lợi ích khác.

Bản quyền

Bản quyền của Nautical Solution sẵn sàng cấp theo hai chế độ single or concurrent-use. Sử dụng phần mềm Esri là chủ đề chính trong Esri License Agreement [PDF].

Đào tạo và các gói triển khai

Nếu bạn mong muốn được đào tạo Nautical Solution, bạn sẽ có thể lựa chọn nhiều gói đào tạo như training options.
 
 
  • Lớp đào tạo chuẩn
  • Hội thảo tùy biến
  • Hỗ trợ cấu hình và thực hiện trực tiếp
  • Hỗ trợ cấu hình và triển khai từ xa
 
Liên hệ với chúng tôi để có thông tin về giá cả pricing.
Đặt câu hỏi Ask a question