Production Mapping

Tổng quan

Esri thành lâp và sản xuất bản đồ "Esri Production Mapping” (trướcđây là PLTS cho Arcgis-Foundation*) giúp các tổ chức sản xuất về lĩnh vực địa không gian có thẩm quyền thu được lợi ích lớn trong kinh doanh bằng cách quản lý và xuất bản các sản phẩm dữ liệu và bản đồ có độ chính xác cao từ những nguồn tài nguyên hạn hẹp. Nó cung cấp một môi trường làm việc rộng khắp và chia sẻ cho các đội làm việc có quy mô khác nhau để nâng cao chất lượng cũng như giátrị cho các sản phẩm dữ liệu không gian địa lý và bản đồ thông qua các tiêu chuẩn hóa, quy trình lặp đi lặp lại, và lên cấu hình hóa cho cả quy trình sản xuất của bạn.

Với Esri Production Mapping bạn có thể:

  • Quản lý và xây dựng một quy trình hệ thống thông tin địa lý trung tâm thông minh để đảm bảo tính nhất quán cho toàn bộ các thao tác của bạn.
  • Nâng cao năng xuất cho người sử dụng bằng cách chuẩn hóa tính năng thu thập và xác nhận dữ liệu cho khâu lập bản đồ, xây dựng quy trình làm việc và khâu quản lý dữ liệu.
  • Hợp lý phát triển cơ sở dữ liệu thông qua các mẫu thiết kế bổ xung, các công cụ xây dựng, và tính năng xác nhận thuộc tính đối tượng tức thì.
  • Thực hiện một quy trình kiểm tra lại cơ sở dữ liệu hiệu quả cà hợp lý bằng cách xây dựng các nhiệm vụ tự động kiểm tra và kiểm soát dữ liệu không gian.
  • Chuẩn hóa và sản xuất các bản đồ chi tiết tập chung dựa trên các công cụ cho khởi tạo và duy trì dữ liệu gốc, thiết lập bộ ký hiệu, các yếu tố trang in, và các loại bản đồ.
  • Tiếp cận các công cụ mới, tài liệu hướng dẫn, và các tổ hợp định sẵn qua trang web ArcGIS Resource Centre.
 
Tham khảo các cơ quan và các tổ chức đã thành công trong việc nâng cải thiện các khâu hoạt động và mở rộng các cơ hội của họ bằng cách đầu tư an toàn trong giải pháp này qua success stories

* Các chức năng của PLTS cho Nền tảng ArcGIS, PLTS cho ArcGIS – Giải pháp cho các cơ quan thành lập bản đồ, và hệ thống sản phẩm bản đồ Atlas (MPS-Atlas) giờ đây là một phần của Esri Production Mapping.