Defense Mapping

Tổng quan

Esri thành lập bản đồ an ninh quốc phòng"Defence Mapping” (trước đây là PLTS cho ArcGIS – giải pháp về an ninh quốc phòng) cho phép người dùng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng sản xuất và duy trì các sản phẩm như cở sở dữ liệu đo vẽ địa hình và các bản đồ địa hình với chất lượng cao. Nó còn cung cấp một nền tảng để quản lý hiệu quảquy trình sản xuất, và cho phép người dùng làm được nhiều hơn so với lượng ít các nguồn tài nguyên.

Defence Mapping bao gồm các công cụ quản lý và chỉnh sửa dữ liệu, quy trình đảm bảo và kiểm soát (QA/QC) chất lượng dữ liệu, các công cụ đơn giản hóa các bản đồ, và một số mô hình cơ sở dữ liệu an ninh quốc phòng cụ thể. Các nguồn tài nguyên này sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn mà bạn sẽ gặp phải bởi các yêu cầu đặt ra khi sản xuất các cơ sở dữ liệu và các loại bản đồ tiêu chuẩn của cơ quan thành lập bản đồ quân đội "Cục bản đồquân đội” và các nhà thầu một cách phù hợp và hiệu quả nhất.

Với Defence Mapping, bạn có thể:

  • Giảm thời gian tối đa cho khâu biên dịch và quản lý dữ liệu và các loại bản đồ an ninh quốc phòng.
  • Nắm bắt và phân phối tốt nhất khâu quản lý thực hành trên toàn bộ tổ chức để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu từ khía cạnh này đến khía cạnh kia.
  • Đơn giản hóa khâu sản xuất cũng như khâu xuất bản bản đồ bằng cách sử dụng thư viện bao gồm thư viện ký hiệu bản đồ và các loại bản đồ mẫu.
  • Thực hiện quy trình đảm bảo dữ liệu ngay trong qúa trình xử lý biên tập và cập nhật dữ liệu bằng cách ứng dụng mô hình quan hệ trong cơ sở dư liệu địa lý, các quy tắc xác nhận các yếu tố thuộc tính mở rộng, và tự động xác nhận yếu tố hình học.
  • Hiệu quả trong thực hiện bảo trì cơ sở dữ liệu, kiểm soát chất lượng, và nâng cao chất lượng cho chất lượng bản đồ in ra cho các sản phẩm an ninh quốc phòng cụ thể.
  • Chuẩn hóa cho khâu sản xuất bản đồ hiệu quả nhất với các công cụ như thiết kế bản đồhàng loạt "map series design tool” và bố trí đối tượng bản đồ "Layout tool”;nguyên tắc cơ bản của kí hiệu bản đồ và các công cụ biên tập bản đồ tiên tiến nữa.
Tham khảo các cơ quan và các tổ chức đã thành công trong việc nâng cải thiện các khâu hoạt động và mở rộng các cơ hội của họbằng cách đầu tư an toàn trong giải pháp này qua success stories.