ArcGIS Mobile

Tổng quan

ArcGIS Mobile hỗ trợ cho các tổ chức trong viêc cung cấp các tính năng GIS và dữ liệu từ máy chủ trung tâm tới các loại thiết bị di động. Bạn có thể sử dụng ArcGIS Mobile để triển khai các ứng dụng thông tin địa lý di động trực quan và hiệu quả nhằm nâng cao độ chính xác cũng như cải tiến sự phổ biến của dữ liệu GIS trong tổ chức của bạn.

 
 

Các ứng dụng dễ dùng ArcGIS Moblie cho phép ngay cả những nhân viên thực địa không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin địa lý có thể làm:

 

  • Thành lập bản đồ
  • Truy vấn không gian
  • Vẽ phác thảo
  • Tích hợp với Hệ thống định vị toàn cầu "GPS”
  • Biên tập dữ liệu GIS

 

Hãy tham khảo các câu chuyện thành công của khách hàng để xem cách moi người sử dụng ArcGIS Mobile ra sao.