ArcReader

ArcReader là một ứng dụng lập bản đồ trên máy tính cá nhân miễn phí, dễ dàng sử dụng cho phép người dùng hiển thị, khám phá, và in bản đồ và địa cầu. Bất cứ ai sử dụng ArcReader đều có thể xem các bản đồ kết hợp chất lượng cao được sáng tác bởi sản phẩm ArcGIS Desktop cấp cao hơn và xuất bản với phần mềm mở rộng ArcGIS Publisher.