Công cụ phát triển
Công cụ phát triển
Esri cung cấp các công cụ, các thành phần và phần mềm nhằm giúp bạn: Xây dựng và triển khai các ứng dụng GIS trên đa nền tảng, Xuất bản và sử dụng các dịch vụ web GIS dạng REST hoặc SOAP, Tạo các bản đồ đơn giản từ dữ liệu vốn có trong tổ chức của mình

Các ArcGIS Mapping API cho phép bạn xây dựng và nhúng các bản đồ tương tác trong trang web của bạn. Bạn có thể chồng xếp các dịch vụ trực tuyến, các tin vắn từ truyền thông hoặc GeoRSS, và các công cụ và các tính năng để tạo ra các bản đồ web tùy chỉnh.


Mạng phát triển Esri (Esri Developer Network - EDN) là một đăng kí sử dụng với chi phí được đóng hàng năm cung cấp một phương thức hiệu quả để đăng kí các sản phẩm và công cụ ArcGIS của Esri. Dù bạn là nhà phát triển mạng, máy tính để bàn, di động, hay máy chủ, EDN đều có các nguồn tài nguyên bạn cần để xây dựng các ứng dụng và giải pháp GIS.


Với một đăng kí sử dụng với chi phí được đóng hàng năm EDN, bạn sẽ nhận được:

    1. Bộ mở rộng của phần mềm ESRI cùng với dữ liệu và bản đồ
    2. Giảm giá hỗ trợ và đào tạo
    3. Truy cập các công cụ và công nghệ phát triển mới chỉ có trên EDN
    4. Giấy mời sử dụng các bản beta mới
ArcGIS Engine là một tập hợp các thành phần GIS và các tài nguyên dành cho nhà phát triển có thể được nhúng, cho phép thêm các bản đồ động và các chức năng GIS vào các ứng dụng đã có hoặc xây dựng những ứng dụng bản đồ tùy biến mới.

Nhà phát triển sử dụng ArcGIS Engine để triển khai dữ liệu GIS, bản đồ và các đoạn mã địa xứ lý trong các ứng dụng máy bàn hoặc thiết bị di động sử dụng các API cho COM, .NET, Java, và C++.
Phát triển viên có thể dùng kinh nghiệm Java của mình để tạo ứng dụng khách GIS trên máy cá nhân với ArcGIS để dùng vả xử lý các giải pháp nội bộ qua Web hay mạng nội bộ (LAN).
ArcGIS cung cấp cơ sở cho các phát triển viên sử dụng Microsoft .NET để có thể nhanh chóng xây dựng các ứng dụng GIS cho máy cá nhân, di động, web và truy cập các dịch vụ web GIS trên nền tảng Microsoft .NET.