GIS cho thiết bị di động
GIS cho thiết bị di động
Các giải pháp di động là phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Một loạt các ứng dụng thành lập bản đồ sẵn có để giúp bạn cải thiện công tác ngoại nghiệp và cung cấp nhiều các thông tin cho quyết định kinh doanh của bạn.
ArcPad là phần mềm thiết kế cho các chuyên gia GIS phục vụ công tác thu thập dữ liệu và thành lập bản đồ trên thực địa.
Phần mềm ArcPad bao gồm các tính năng nâng cao của Hệ thống thông tin địa lý "GIS” và Hệ thống định vị toàn cầu"GPS” cho việc thu thập, chỉnh sửa và hiển thị thông tin địa lý nhanh chóng và hiệu quả. Những dữ liệu quan trọng có thể được xuất ra và nhập trở lại (check-out và check-in) với cơ sở dữ liệu địa lý...
Các ứng dụng ArcGIS cho các máy điện thoại thông minh cho phép bạn tìm đường trên bản đồ, thu thập và báo cáo dữ liệu, hơn nữa bạn có thể thực hiện phân tích GIS. Nó là một phần của hệ thống ArcGIS và nó là một cách tuyệt vời để...
ArcGIS Mobile hỗ trợ cho các tổ chức trong viêc cung cấp các tính năng GIS và dữ liệu từ máy chủ trung tâm tới các loại thiết bị di động. Bạn có thể sử dụng ArcGIS Mobile để triển khai các ứng dụng thông tin địa lý di động trực quan và hiệu quả nhằm nâng cao độ chính xác cũng như cải tiến sự phổ biến của dữ liệu GIS trong tổ chức của bạn...