Danh sách đối tác
Esri Product Reseller
Là một thành viên trong mạng lưới đối tác của ESRI, TECOS cung cấp phần mềm ArcGIS của Hãng ESRI tới khách hàng tại Việt Nam.
VidaGIS là Công ty liên doanh giữa DanWater Group, IFU tại Đan Mạch và Nhà Xuất bản Bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường.

SVTECH đã được nhiều khách hàng và đối tác biết đến là một Công ty tích hợp hệ thống công nghệ thông tin hàng đầu có khả năng thực hiện các dự án lớn và phức tạp ở qui mô quốc gia và khu vực.


VietGIS là Công ty Công nghệ về GIS, là nhà cung cấp giải pháp về GIS & RS tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và giải pháp về ArcGIS trên các nền tảng Công nghệ thông tin, Thiết bị di động và Điện toán đám mây.


Là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp phần mềm GIS, Thủy lực và SCADA tổng thể cho quản lý mạng lưới Cấp nước.