19/10/2012 - Esri Vietnam
Ba phần tư bang Queensland, Australia đã được tuyên bố là vùng thiên tai do hậu quả của lũ lụt bắt đầu vào cuối tháng 12 năm 2010. Lũ lụt đe dọa người dân và làm úng ngập nhà ở, công việc kinh doanh và đất đai canh tác.
Vào đầu năm tài chính 2008-2009, thành phố 23 nghìn dân đã ký một hợp đồng ELA theo hình thức cho phép những khu vực hành chính nhỏ trả một mức giá cố định hàng năm để sử dụng không-giới-hạn các phần mềm ArcGIS cho toàn bộ tổ chức, bao gồm cả bảo trì, các dịch vụ và đào tạo. Chương trình này giúp các chính quyền địa phương vượt qua các rào cản hành chính cũng như tài chính...


Không có kết nối liền mạch giữa các sơ đồ dữ liệu thiết yếu và không có hệ thống tham chiếu không gian thông nhất, SAWS dường như đã nuôi dưỡng "một khu cỏ dại mọc tự do” – gây khó khăn cho việc duy trì chất lượng dịch vụ cũng như lập kế hoạch phát triển kinh doanh...
Xem nhiều nhất
19/10/2012 - Esri Vietnam
Điện toán đám mây GIS
Ba phần tư bang Queensland, Australia đã được tuyên bố là vùng thiên tai do hậu quả của lũ lụt bắt đầu vào cuối tháng 12 năm 2010. Lũ lụt ...


19/12/2011 - Esri Vietnam
Tiết kiệm Một Triệu Đô-la Mỹ nhờ Tích Hợp Dữ Liệu
Không có kết nối liền mạch giữa các sơ đồ dữ liệu thiết yếu và không có hệ thống tham chiếu không gian thông nhất, SAWS dường như đã nuôi ...


20/12/2011 - Esri Vietnam
Lợi ích lớn cho thành phố nhờ Chương trình ELA
Vào đầu năm tài chính 2008-2009, thành phố 23 nghìn dân đã ký một hợp đồng ELA theo hình thức cho phép những khu vực hành chính nhỏ ...


Trong tháng 12 năm 2012, các khóa đào tạo về ArcGIS sẽ được tổ chức tại hai địa điểm Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.