11/08/2015 - Esri Vietnam
Từ lâu Starbucks đã áp dụng GIS trong rất nhiều bài toán kinh doanh của họ. Hãy cùng xem một vài ví dụ do chính họ chia sẻ trên bục trình bày tại Hội nghị khách hàng Esri.
21/12/2011 - Esri Vietnam
Công nghệ mã nguồn mở và Esri.

Công nghệ mã nguồn mở là hướng phát triển mới trong GIS, nhưng nó là gì? Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm mà mã nguồn được sử dụng để tạo chương trình là miễn phí, sẵn sàng để mọi người có thể xem, chỉnh sửa và tái phân phối.Trong năm 2008, Thư ký Sở Nội vụ Hoa Kỳ (DOI), Dirk Kempthorne, đã tuyên bố với các thính giả tại Hội thảo quốc tế người dùng của Esri và thông báo rằng đó là một phần sáng kiến lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ để làm cho dữ liệu sẵn sàng hơn, và tất cả các cảnh chụp của vệ tinh Landsat trong kho lưu trữ của chính phủ sẽ được cung cấp miễn phí.


Với ArcGIS, Sở đường phố của thành phố sẽ theo dõi và quản lý dự án, thực hiện thay thế 87,000 bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn tiết kiệm năng lượng (light- emitting diode- LED)...
Xem nhiều nhất
19/10/2011 - Esri Vietnam
Esri giới thiệu dữ liệu vệ tinh Landsat tới toàn thế giới
Trong năm 2008, Thư ký Sở Nội vụ Hoa Kỳ (DOI), Dirk Kempthorne, đã tuyên bố với các thính giả tại Hội thảo quốc tế người dùng của Esri và ...


21/12/2011 - Esri Vietnam
Công nghệ mã nguồn mở và Esri.
Công nghệ mã nguồn mở là hướng phát triển mới trong GIS, nhưng nó là gì? Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm mà mã nguồn được sử dụng để tạo ...


02/12/2010 - Esri Vietnam
Philadelphia sử dụng ArcGIS quản lý đèn giao thông tiết kiệm 1 triệu USD mỗi năm
Với ArcGIS, Sở đường phố của thành phố sẽ theo dõi và quản lý dự án, thực hiện thay thế 87,000 bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn tiết kiệm ...


Trong tháng 12 năm 2012, các khóa đào tạo về ArcGIS sẽ được tổ chức tại hai địa điểm Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.