03/12/2012 - Esri Vietnam

Một nơi mà trong suốt 32 năm qua, cộng đồng GIS đã tập hợp để cùng nhau cộng tác, đổi mới và dẫn dắt những khám phá giúp chúng ta hiểu biết về Thế giới…

Cộng đồng GIS khu vực Châu Á – TBD là một mạng lưới độc đáo và bền vững. Hội nghị này hứa hẹn một cơ hội giúp bạn có thể tận dụng và phát triển mạng lưới đó bằng việc cung cấp các giải pháp thực tế để tạo ra các quy trình làm việc hiệu quả hơn.


16/10/2012 - Esri Vietnam
Hội thảo GIS Liên bang của Esri
Hãy tìm hiểu GIS giúp chính phủ liên bang hiểu hơn về đất nước mình như thế nào. Với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Nội vụ David J. Hayes, Chủ tịch Esri Jack Dangermond và những phần trình diễn của ArcGIS.


Nhận thấy đây là một sự kiện có ý nghĩa đối với những người dùng GIS tại Châu Á và đặc biệt là Việt Nam, Esri đã tham gia thuyết trình và trưng bày gian hàng tại triển lãm. Những chuyên gia trong lĩnh vực Đất đai và Quân đội của Esri (Mỹ) cũng được cử tới ...
Xem nhiều nhất
20/09/2012 - Esri Vietnam
Esri tại Diễn đàn Không gian Địa lý Châu Á 2012
Nhận thấy đây là một sự kiện có ý nghĩa đối với những người dùng GIS tại Châu Á và đặc biệt là Việt Nam, Esri đã tham gia thuyết trình và ...


03/12/2012 -
Hội nghị Khách hàng Esri Quốc tế
Một nơi mà trong suốt 32 năm qua, cộng đồng GIS đã tập hợp để cùng nhau cộng tác, đổi mới và dẫn dắt những khám phá giúp chúng ta hiểu ...


16/10/2012 - Esri Vietnam
Hội thảo GIS Liên bang của Esri
Hãy tìm hiểu GIS giúp chính phủ liên bang hiểu hơn về đất nước mình như thế nào. Với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Nội vụ David ...