Chức năng chính

Chức năng chính

 ArcGIS for Server cung cấp cho bạn một máy chủ GIS với đầy đủ các khả năng, cho phép bạn chuyển đổi các loại bản đồ, hình ảnh, dữ liệu và các công cụ GIS mà bạn thường sử dụng trong ArcGIS for Desktop thành các dịch vụ Web nhanh chóng, tin cậy mà bạn có thể sử dụng ở mọi nơi. Bạn có thể sử dụng những dịch vụ này để hỗ trợ cho đa dạng các úng dụng thành lập bản đồ, kể cả trên nền Web hay ở trong mạng nội bộ của bạn.


Bạn có thể lựa chọn cácphiên bản từ Basic, Standard, hay Advanced của ArcGIS for Server: 

  

 1.Khách hàng sử dụng ArcGIS Server phiên bản Standard Enterprise có thể đăng ký bản quyền sử dụng ArcGIS Mobile gói cho 50 người. ArcGIS Mobile không sẵn có trong ArcGIS for Server phiên bản Standard Workgroup

2.ArcGIS Mobile đi kèm với ArcGIS for Server phiên bản Advanced Enterprise. Khách hàng sử dụng ArcGIS Server bản Advanced Workgroup có thể sử dụng ArcGIS Mobile gói cho 50 người.

 

Tải về ArcGIS for Server 10 Functionality Matrix [PDF] để biết thêm chi tiết.

Truy cập Live User Sites để xem các tổ chức khác nhau sử dụng các dịch vụ GIS của ArcGIS for Server.