Cứu Hỏa/ Cứu Nạn và Dịch vụ Y Tế Khẩn Cấp

Cứu hỏa/Cứu nạn


Với các vụ cháy, cháy rừng và với các dịch vụ y tế khẩn cấp, nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản và tài nguyên thiên nhiên không bao giờ thay đổi. Điều thay đổi chính là những thách thức mới và những yêu cầu ngày càng tăng mà các tổ chức này phải đáp ứng để hoàn thành nhiệm vụ của mình và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Fire&Recue_Overview_1.jpg
GIS hỗ trợ các tổ chức bảo vệ cộng đồng tối ưu hóa dịch vụ của họ ở tất cả các khía cạnh trong sứ mệnh của họ:

 • Tính sẵn sàng
 • Giảm thiểu thiệt hại
 • Phản ứng
 • Phục hồi
 Bản đồ là công cụ thiết yếu đối với các dịch vụ cứu hỏa. GIS mở rộng khả năng của bản đồ, cung cấp cái nhìn trực quan, tương tác và thông minh của những phân tích và dữ liệu dựa trên vị trí địa lý. GIS cho phép:

 • Sự nhận thức tình huống toàn diện để hiểu các hoạt động, sự kiện, tình trạng và điều kiện tổng thể
 • Khả năng thực hiện những đánh giá rủi ro nhanh chóng và kỹ lưỡng; phát triển và đánh giá khả năng phản ứng để quản lý có hiệu quả và phân phối nguồn nhân lực và vật chất cho các nỗ lực cứu hộ
 • Khả năng truy cập các dữ liệu và thông tin quan trọng trong ứng phó với một thảm họa (định tuyến, khảo sát, vv), cho kết quả triển khai thông minh hơn, an toàn hơn và nhanh hơn.
 • Khả năng quản lý hiệu quả hơn tất cả các loại thảm họa (vị trị của các đơn vị cứu hộ theo thời gian thực, vị trí dễ gặp rủi ro, khu vực an toàn, v.v); xây dựng và thực hiện chiến lược và chiến thuật phù hợp.
 
Dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS)

Các tổ chức y tế khẩn cấp phải đảm bảo rằng số lượng nhân lực phù hợp và được đào tạo phải sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu y tế khẩn cấp bất cứ lúc nào trong một khoảng thời gian phản ứng tiêu chuẩn định trước. GIS tối ưu hóa việc triển khai các nguồn lực EMS để đáp ứng yêu cầu về những dịch vụ y tế khẩn cấp này.
 
GIS cung cấp cho những người ra quyết định những thông tin mà họ cần:

 • Phân tích những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ để xác định nhu cầu về nhân lực và vật chất
 • Cung cấp những phân tích để xác định vị trí tối ưu của các đơn vị EMS
 • Cung cấp cho người điều khối cái nhìn toàn cảnh về vị trí các đơn vị EMS và khả năng ứng cứu của họ
 • Tạo ra bức tranh nghiệp vụ chung và liên tục được cập nhật thảm họa, vị trí của các đơn vị và cung cấp số lượng yêu cầu dịch vụ EMS có tính dự báo dựa vào lịch sử các tai nạn trong quá khứ
 • Hỗ trợ các đơn vị EMS bằng khả năng GIS cho các thiết bị di động ở ngoài hiện trường