Quy Hoạch Đô thị , Vùng

Quy hoạch đô thị vùng  Bất kể cộng đồng của bạn lớn hay nhỏ, các nhà hoạch định cũng phải làm việc với các thông tin không gian như: các dữ liệu về thửa đất, phân vùng và dữ liệu về sử dụng đất, địa chỉ, mạng lưới giao thông và quỹ nhà ở. Là một người quy hoạch, bạn cũng phải nghiên cứu và theo dõi những chỉ số khác nhau của vùng và khu vực, dự đoán nhu cầu của cộng đồng trong tương lai và lập quy hoạch tương ứng để đảm bảo chất lượng cuộc sống của các cộng đồng dân cư.

Các cơ quan quy hoạch địa phương, vùng hay quốc gia đã nhận ra sức mạnh của Hệ thống thông tin địa lý để xác định vấn đề, đối phó với những vấn đề đó một cách hiệu quả và chia sẻ kết quả với công chúng. Các giải pháp GIS của Esri cung cấp các công cụ giúp bạn thực hiện nhiệm vụ của mình tốt hơn với chi phí thấp hơn.

 
GIS hỗ trợ quá trình tham gia của cộng đồng với những hệ thống hỗ trợ việc lập quy hoạch.