Kinh Doanh Bán Lẻ

Kinh doanh bán lẻ


Hiểu được đặc điểm của từng vị trí riêng biệt cho phép bạn cải thiện hiệu quả của hoạt động bán lẻ. Sự định vị này giúp bạn quyết định được lượng hàng hóa và dịch vụ cần thiết, ở vị trí cần thiết, đúng thời điểm và giá cả để đáp ứng nhu cầu thị trường hoặc đáp ứng tiềm năng thị trường.
 
Điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với người mua sắm trên cơ sở từng cửa hàng một có hiệu quả hơn là phương pháp "một cửa hàng có thể đáp ứng tất cả”. Cho phép chủ cửa hàng và các văn phòng bất động sản quyền quyết định theo đặc điểm từng khu vực/vùng sẽ là chìa khóa cho thành công. 

Hãy tìm hiểu những lợi ích mà các tổ chức kinh doanh bán lẻ đạt được khi sử dụng GIS và những phân tích địa lý.