Kinh Doanh Bất Động Sản

Kinh doanh bất động sản


Giống như Bất Động Sản, GIS là tất cả những gì về "vị trí, vị trí và vị trí”. Esri cung cấp nhiều giải pháp GIS đa dạng, được thiết kế cho mọi thành phần của lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ví dụ như quản lý nội dung trên nền bản đồ số hoặc các phân tích đầu tư phức tạp. 

GIS cho phép bạn tích hợp nhiều loại dữ liệu khác nhau trong một định dạng chung và duy nhất – bản đồ. Xem xét khách hàng của bạn với một lớp biểu diễn trực quan tất cả các thông tin tác động đến ước muốn và giá trị của một tài sản cho phép bạn có cái nhìn chính xác hơn nhiều về sự phù hợp của một bất động sản với nhu cầu của khách hàng.