Giao thông vận tải
Giao thông vận tải
Các kỹ sư, các nhà quản lý ở các cơ quan quản lý đường bộ và đường cao tốc cần phải lập quy hoạch, quản lý và giám sát một cách hiệu quả các khoản đầu tư hạ tầng chiến lược của mình.
Các kỹ sư, các nhà quản lý ở các cơ quan quản lý đường bộ và đường cao tốc cần phải lập quy hoạch, quản lý và giám sát một cách hiệu quả các khoản đầu tư hạ tầng chiến lược của mình. 

GIS cung cấp một nền tảng lý tưởng giúp bạn xác định được những nhu cầu về đường bộ, cải thiện hoạt động và xác định các khoản đầu tư cho vận tải công cộng nhằm hỗ trợ tối ưu cho cộng đồng. 

GIS giúp bạn quản lý các tài sản vật chất và nhân lực một cách hiệu quả, tiết kiệm, trong văn phòng hoặc ở ngoài công trình.