Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh ngân hàng là một ngành kinh doanh có tính cạnh tranh cao. Chỉ thị phần và thương hiệu là chưa đủ để thu hút và giữ chân khách hàng. Để hiệu quả hơn, nhiều ngân hàng, các công ty thẻ, liên doanh thẻ và các tổ chức dịch vụ tài chính khác đang ngày càng sử dụng Hệ thống thông tin địa lý để giúp họ hiểu biết hơn về dữ liệu của chính họ.
Kinh doanh ngân hàng là một ngành kinh doanh có tính cạnh tranh cao. Chỉ thị phần và thương hiệu là chưa đủ để thu hút và giữ chân khách hàng. Để hiệu quả hơn, nhiều ngân hàng, các công ty thẻ, liên doanh thẻ và các tổ chức dịch vụ tài chính khác đang ngày càng sử dụng Hệ thống thông tin địa lý để giúp họ hiểu biết hơn về dữ liệu của chính họ. GIS cho phép các tổ chức:

  • Hiểu biết hơn về những rủi ro, quá trình tương tác với khách hàng và các điều kiện kinh tế sử dụng các mô hình kinh doanh dựa vào các yếu tố địa lý và nhân khẩu học.

  • Cải thiện khả năng sinh lợi và hoạt động nghiệp vụ bằng cách chia sẻ các quyết định, kiến thức trong toàn bộ các phòng ban.

  • Tăng cường khả năng làm việc cộng tác giữa các phòng ban với các kết quả phân tích địa lý, các nghiên cứu lân cận, các dự đoán kinh tế.

  • Đơn giản hóa công việc kinh doanh bằng những phân tích chính xác hơn các điều kiện thị trường thực tế.

Giống như Bất Động Sản, GIS là tất cả những gì về "vị trí, vị trí và vị trí”. Esri cung cấp nhiều giải pháp GIS đa dạng, được thiết kế cho mọi thành phần của lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ví dụ như quản lý nội dung trên nền bản đồ số hoặc các phân tích đầu tư phức tạp.

GIS cho phép bạn tích hợp nhiều loại dữ liệu khác nhau trong một định dạng chung và duy nhất – bản đồ. Xem xét khách hàng của bạn với một lớp biểu diễn trực quan tất cả các thông tin tác động đến ước muốn và giá trị của một tài sản cho phép bạn có cái nhìn chính xác hơn nhiều về sự phù hợp của một bất động sản với nhu cầu của khách hàng.
Hiểu được đặc điểm của từng vị trí riêng biệt cho phép bạn cải thiện hiệu quả của hoạt động bán lẻ. Sự định vị này giúp bạn quyết định được lượng hàng hóa và dịch vụ cần thiết, ở vị trí cần thiết, đúng thời điểm và giá cả để đáp ứng nhu cầu thị trường hoặc đáp ứng tiềm năng thị trường.

Điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với người mua sắm trên cơ sở từng cửa hàng một có hiệu quả hơn là phương pháp "một cửa hàng có thể đáp ứng tất cả”. Cho phép chủ cửa hàng và các văn phòng bất động sản quyền quyết định theo đặc điểm từng khu vực/vùng sẽ là chìa khóa cho thành công.

Hãy tìm hiểu những lợi ích mà các tổ chức kinh doanh bán lẻ đạt được khi sử dụng GIS và những phân tích địa lý.