An ninh cộng đồng
An ninh cộng đồng
GIS là một công nghệ thiết yếu cho tất cả các công đoạn của quá trình Quản lý tình trạng khẩn cấp: chuẩn bị, giảm nhẹ, phản ứng và tái thiết. Hãy tìm hiểu để biết GIS có thể cung cấp một nền tảng cho việc quản lý tình trạng khẩn cấp toàn diện như thế nào.

Với các vụ cháy, cháy rừng và với các dịch vụ y tế khẩn cấp, nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản và tài nguyên thiên nhiên không bao giờ thay đổi. Điều thay đổi chính là những thách thức mới và những yêu cầu ngày càng tăng mà các tổ chức này phải đáp ứng để hoàn thành nhiệm vụ của mình và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Bản đồ là công cụ thiết yếu đối với các dịch vụ cứu hỏa. GIS mở rộng khả năng của bản đồ, cung cấp cái nhìn trực quan, tương tác và thông minh của những phân tích và dữ liệu dựa trên vị trí địa lý. GIS cho phép:

  • Sự nhận thức tình huống toàn diện để hiểu các hoạt động, sự kiện, tình trạng và điều kiện tổng thể
  • Khả năng thực hiện những đánh giá rủi ro nhanh chóng và kỹ lưỡng; phát triển và đánh giá khả năng phản ứng để quản lý có hiệu quả ...