Lĩnh vực
GIS là một công nghệ thiết yếu cho tất cả các công đoạn của quá trình Quản lý tình trạng khẩn cấp: chuẩn bị, giảm nhẹ, phản ứng và tái thiết. Hãy tìm ...
Kinh doanh ngân hàng là một ngành kinh doanh có tính cạnh tranh cao. Chỉ thị phần và thương hiệu là chưa đủ để thu hút và giữ chân khách hàng. Để ...
Bất kể cộng đồng của bạn lớn hay nhỏ, các nhà hoạch định cũng phải làm việc với các thông tin không gian như: các dữ liệu về thửa đất, phân vùng và ...
Các doanh nghiệp cung cấp nước sạch, xử lý nước thải hoặc xử lý nước ngập lụt phải theo dõi việc phân phối, thu thập, theo dõi mạng lưới thoát nước ...
Dù là nhà khoa học về môi trường hay nhà quản lý môi trường, bạn cũng cần sử dụng GIS để nghiên cứu môi trường, báo các các hiện tượng về môi trường ...
Các kỹ sư, các nhà quản lý ở các cơ quan quản lý đường bộ và đường cao tốc cần phải lập quy hoạch, quản lý và giám sát một cách hiệu quả các khoản ...