Hội nghị Khách hàng Esri Việt Nam 2014

Hội nghị và Workshop

Bên cạnh tiêu chí cập nhật các công nghệ ArcGIS tiên tiến, hội nghị là nơi gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm ứng dụng ArcGIS trong các nghiệp vụ và tình huống thực tế của cộng đồng GIS tại Việt Nam.

Chi tiết
Các hoạt động khác

Chuyên mục cập nhật những hoạt động, sự kiện rải rác trong năm của Esri Việt Nam.

Chi tiết
Các sự kiện quốc tế của Esri
Hãy tham gia cùng Esri ở những sự kiện mang tầm quốc tế.
Chi tiết