Hội nghị Khách hàng Esri Việt Nam 2014

Để đăng ký tham dự vui lòng liên hệ info@esrivn.com

Giới thiệu Việt Nam ICT Summit 2016


  • Thời gian: 24/09/2016
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Chủ đề: "Cách mạng số – cơ hội và thách thức”
  • Khách mời quốc tế đặc biệt: Cựu thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda
Vietnam ICT Summit 2016 tiếp tục được tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của các cơ quan Trung ương của Đảng, Chính phủ, cùng sự phối hợp của các bộ, ngành và UBND một số địa phương.

Diễn đàn Cấp cao CNTT và Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Summit) là diễn đànchính sách công nghệtầm quốc giavà quốc tế của ngành CNTT Việt Nam, do VINASA tổ chức thường niên, bắt đầutừ năm 2011, với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Diễn dàn quy tụ lãnh đạo cấp cao của Chính phủ,các bộ, ngành, các địa phương, các tập đoàn kinh tế, các đơn vị ứng dụng CNTT, các doanh nghiệp CNTT – TT, các chuyên gia nghiên cứu và giới truyền thông, để chia sẻ tầm nhìn, xu thế phát triển, các chiến lược và đặc biệt là các giải pháp lớn cho phát triển và đưa CNTT làm nền tảng tạo phương thức phát triển, hiện đại hóa đất nước. Diễn đàn hàng năm đều đưa ra thông điệp về chính sách, công nghệ khuyến nghị với Đảng, Chính phủ, các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, xã hội nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT.

Năm 2016, Diễn đànCấp cao CNTT – TT Việt Nam lần thứ 6 sẽđược tổ chức tại Hà Nội vào ngày 24/09/2016 với chủ đề: "Cách mạng số – Cơ hội và thách thức”. Diễn đàn năm nay sẽ tập trung thảo luận về ứng dụng CNTT tạo phương thức đột phá nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh của quốc gia cũng như của các địa phương và các doanh nghiệp. Nội dung chính của Diễn đàn sẽ đi sâu vào một sốchuyên đề đang là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hộinhư: dịch vụ công điện tử; hạ tầng thông minh; y tế, bảo hiểm thông minh; thanh toán điện tử; tài chính ngân hàng; thị trường và nguồn nhân lực CNTT;…