Hội nghị Khách hàng Esri Việt Nam 2014

Hội nghị Khách hàng Esri Việt Nam (VUC) là một sự kiện tổ chức thường niên dành cho những khách hàng sử dụng công nghệ GIS của Esri Việt Nam. Sự kiện bao gồm hội thảo và triển lãm.
 
Esri Việt Nam chính thức tổ chức Hội nghị Khách hàng (VUC) vào năm 2007 (hội nghị đầu tiên thực ra được tổ chức vào năm 2006). Mục đích của chúng tôi với VUC là giúp cộng đồng GIS hiểu biết sâu sắc hơn về các công nghệ GIS mới, cũng như khả năng ứng dụng để tăng hiệu quả trong công việc. Đối tượng tham dự sự kiện đến từ các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp nhà nước, khu vực tư nhân, giáo dục và các lĩnh vực khác.
 
Hội nghị không chỉ mang tiêu chí cập nhật các công nghệ tiên tiến, mà bên cạnh đó, đây còn là nơi gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm sử dụng GIS trong nghiệp vụ và các tình huống thực tế của cộng đồng khách hàng Esri Việt Nam.